Η Pernod Ricard Hellas, πιστή για 9η συνεχή χρονιά στην ετήσια δέσμευση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Responsib'All Day του Ομίλου Pernod Ricard, αφιέρωσε μια ημέρα στη βιωσιμότητα και το περιβάλλον με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων της.

 

Η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσης του Ομίλου να ολοκληρώσει ως το 2030 το πρόγραμμα Βιωσιμότητας & Υπευθυνότητας «Good Times from a Good Place», όπου όλα τα τμήματα της εταιρείας, «από τον σπόρο ως το ποτήρι» θα υπηρετούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Οι τέσσερις άξονες του προγράμματος αυτού αφορούν στην Υπεύθυνη Καλλιέργεια, την Εκτίμηση προς τους Ανθρώπους, την Κυκλική Οικονομία και φυσικά την Υπεύθυνη Κατανάλωση.

 

Responsib’ALL Day 2019: Περιβαλλοντική Δράση για τους εργαζόμενους της Pernod Ricard Hellas

 

Φέτος στο επίκεντρο βρίσκεται η κυκλική οικονομία, η υιοθέτηση διαδικασιών σύνδεσης όλων των τμημάτων και η ενθάρρυνση των εργαζομένων να αναθεωρήσουν τον τρόπο που διαχειρίζονται και διαθέτουν τα υλικά και να ελαχιστοποιούν τα απόβλητα, ιδανικά ακολουθώντας ένα περισσότερο κυκλικό μοντέλο κατανάλωσης, όπως την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση, τη μείωση και τη μετατροπή.

 

Responsib’ALL Day 2019: Περιβαλλοντική Δράση για τους εργαζόμενους της Pernod Ricard Hellas

 

Στη φετινή Responsib'ALL Day, στις εγκαταστάσεις της Οργάνωσης Γη, όλο το προσωπικό της Pernod Ricard Hellas δραστηριοποιήθηκε σε περιβαλλοντικές δράσεις όπως εργασίες σποράς και καλλιέργειας γης, κομποστοποίηση, καθαρισμό βοτανόκηπων καθώς και δημιουργία υποδομών εκεί από την ανακύκλωση ξυλίας. Παράλληλα, δράσεις, σε συνεργασία με τοπικές ΜΚΟ πραγματοτοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Λέσβο και τη Θεσσαλονίκη.

 

Responsib’ALL Day 2019: Περιβαλλοντική Δράση για τους εργαζόμενους της Pernod Ricard Hellas

 

Ο θεσμός Responsib'ALL Day του Ομίλου Pernod Ricard είναι αφιερωμένος στη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα. Κάθε χρόνο, επιλέγεται ένας κοινωνικός σκοπός και 19.000 εργαζόμενοι του Ομίλου σε 86 χώρες συνεργάζονται με τοπικούς φορείς για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, μέσα από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δράσεων.

 

Responsib’ALL Day 2019: Περιβαλλοντική Δράση για τους εργαζόμενους της Pernod Ricard Hellas