Η ΑΚΤΟ Κατάρτιση συμμετέχει στο Νέο Πρόγραμμα Voucher για άνεργους, που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, με τίτλο: "Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής".

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης, το οποίο προβλέπει εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€ και πιστοποιητικό γνώσεων. Απευθύνεται σε 10.000 άνεργους ηλικίας 30 - 49 ετών, τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Υποβολή Αιτήσεων έως και την 1η Φεβρουαρίου 2021.

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η κατάρτιση θα αφορά στους εξής κλάδους: Επιχειρήσεων Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών | Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας – Υγείας – Πρόνοιας | Τουρισμός – Επισιτισμός.

 

Κατάρτιση για άνεργους 30-49 ετών με επιδότηση 2.520€ και πιστοποίηση στην ΑΚΤΟ Κατάρτιση

 

Η επιδοτούμενη δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα, σε διάστημα 5 μηνών:

  • Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες).
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, μέσω πρακτικής άσκησης, διάρκειας 380 ωρών.
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://aktotraining.gr/voucher21/. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί στο info@aktotraining.gr ή στα τηλέφωνα 210.52.30.130 (Αθήνα) και 2310.544.723 (Θεσσαλονίκη).