Η Εnel Green Power διοργάνωσε την ψηφιακή εκδήλωση «Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ενέργεια» (Empowering Sustainable Energy) στο πλαίσιο της 16ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε υπό τον τίτλο «Προς το 2030: Αναδιαμορφώνοντας το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα».

 

H ENEL GREEN POWER ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Η δίωρη εκδήλωση, η οποία είχε στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για βιώσιμη ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών, αποτελούταν από τρεις διαφoρετικές θεματικές: τη σημασία του εξηλεκτρισμού ως μέρος του πακέτου «Fit for 55», τη δίκαιη μετάβαση και την Παγκόσμια Συμμαχία για τη Βιώσιμη Ενέργεια.

 

«Το υφιστάμενο σενάριο στην ενέργεια επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την επείγουσα ανάγκη να επιταχύνουμε τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και να επεκτείνουμε τη χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές, όπως είναι η κινητικότητα και η θέρμανση, για να πετύχουμε την πράσινη μετάβαση και να ολοκληρώσουμε την απολιγνιτοποίηση, δήλωσε ο Αριστοτέλης Χαντάβας, Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power. “Εμείς, στην Enel Green Power, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 50 GW, ηγούμαστε της ενεργειακής μετάβασης για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών σε κάθε στάδιο και της ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Αυτή είναι η πολλαπλασιαστική αξία της βιώσιμης ενέργειας».

 

Ανάμεσα στις θεματικές του τρίτου πάνελ, όπου παρουσιάστηκε ο σκοπός της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τη Βιώσιμη Ενέργεια και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αυτήν την πρωτοβουλία, υπήρξε και μια συζήτηση για το πώς η νεολαία μπορεί να συμμετέχει στην απολιγνιτοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της συνεργασίας με αντίστοιχους οργανισμούς.