Το χωριό στην Ιαπωνία που δεν παράγει σκουπίδια

Πρόκειται για το μικρό χωριό Καμικάτσου οι κάτοικοι του οποίου ξεχωρίζουν τα απορρίμματά τους σε 34 διαφορετικές κατηγορίες

LIFOTEAM,

Το χωριό Καμικάτσου στην Ιαπωνία έχει ανεβάσει τη δέσμευσή του για βιωσιμότητα σε νέα- πρωτόγνωρα- επίπεδα. Ενώ η υπόλοιπη χώρα σημειώνει ποσοστό ανακύκλωσης περίπου στο 20%, στο Καμικάτσου φτάνουν το ποσοστό που αγγίζει  80%. Αφού απέκτησε συνείδηση των κινδύνων που ενέχει η έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα- γεγονός που σχετίζεται με την καύση των απορριμμάτων- η πόλη δημιούργησε τη Διακήρυξη Μηδενικών Αποβλήτων με στόχο να μην παράγει καθόλου σκουπίδια μέχρι το 2020.

Lifo Picks