Σπουδάζοντας το περιβάλλον με το κύρος του Perrotis College

Σπουδάζοντας το περιβάλλον με το κύρος του Perrotis College

Υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών που θέτουν στο επίκεντρο της γνώσης την οικολογία.

ADVERTORIAL

 

«Στην οικολογία τα πάντα σχετίζονται με τα πάντα», είχε πει ο γνωστός Αμερικανός πολιτικός και οικολόγος Barry Commoner. Αυτή η φράση, που περιγράφει την αλληλεπίδραση οικολογίας και όλων όσων αφορούν τη ζωή του ανθρώπου, γίνεται βάση της προσέγγισης του Perrotis College. 

 

Το τριτοβάθμιο τμήμα της ιστορικής Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ενσωματώνει στο γνωστικό του αντικείμενο τις έννοιες της κλιματικής αλλαγής, της κυκλικής οικονομίας, της αειφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, αναδεικνύοντας έτσι την ταυτότητα ενός από τα πιο φιλοπεριβαλλοντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Εξάλλου, από την ίδρυσή του το 1996 το Perrotis College έχει θέσει ως αποστολή την εκπαίδευση νέων και ενηλίκων πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της γεωπονίας, του περιβάλλοντος και των επιστημών ζωής. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην καινοτομία, οι σπουδαστές του συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δράσεις των καθηγητών τους, ενώ οι διεθνείς συνεργασίες του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση φοιτητών από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ε.Ε., καθώς και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια.

 

Σπουδάζοντας το περιβάλλον με το κύρος του Perrotis College

 

Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό «αποτύπωμά» του, το Perrotis College ένωσε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του την επιστήμη με το περιβάλλον, παρέχοντας από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 το προπτυχιακό πρόγραμμα «B.Sc. in Environmental Science». Είναι γεγονός πως υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για περιβαλλοντικούς επιστήμονες που προκύπτει από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες και αναδυόμενες προκλήσεις της εποχής, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος βρίσκονται μπροστά σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών απασχόλησης στον περιβαλλοντικό τομέα και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Με μια σειρά από προπτυχιακά προγράμματα που αφορούν την οικολογία και το περιβάλλον αλλά και με τα υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα το Perrotis College μένει πιστό στη διαχρονική φιλοσοφία του να θέτει το περιβάλλον στο επιστημονικό του επίκεντρο, παρέχοντας υψηλού επιπέδου γνώση με «πράσινο αποτύπωμα». 

 

Μαρίνου Αντύπα 54, Θέρμη, Θεσσαλονίκης, 2310 492 800, www.perrotiscollege.edu.gr

Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ