Πρόγραμμα Υποτροφιών Γυμνασίου & Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Πρόγραμμα Υποτροφιών Γυμνασίου & Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Κριτήριο για την απόκτησή τους είναι η επίδοση και διαγωγή.

 

Για το σχολικό έτος 2023-2024 τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη προκηρύσσουν υποτροφίες που θα απονεμηθούν σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

 

Κριτήριο για την απόκτησή τους είναι η άριστη επίδοση και διαγωγή. Συγκεκριμένα, το σχολείο προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε μαθητές που το σχολικό έτος
2023-2024  θα φοιτήσουν στις ακόλουθες τάξεις:

 

Μαθητές Εξωτερικοί & Εσωτερικοί της ΣΤ' των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

 

- Υποτροφίες που καλύπουν το 25% - 100% των διαδάκτρων για εξωτερικούς μαθητές, υποψήφιους Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου, ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης των κριτηρίων. Η υποτροφία ισχύει για όλη τη βαθμίδα (Γυμνάσιο ή Λύκειο) υπό προϋποθέσεις. 

 

Διαδικασία:

 • υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής 
 • γραπτές εξετάσεις 
 • συνέντευξη (αφορά τους επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων και θα γίνει σε ημέρα και ώρα για την οποία θα ενημερωθείτε) 
 • αντίγραφα ελέγχων των τελευταίων 2 ετών (προσκομίζονται στο στάδιο της συνέντευξης)
 • υποβολή φακέλου με πάσης φύσεως διακρίσεις (προσκομίζονται στο στάδιο της συνέντευξης) 

 

- 1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για μαθητή/τρια, υποψήφιο/α για την Α' Γυμνασίου, που φοιτά στην ΣΤ' Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη.

 

Διαδικασία:

 • υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής 
 • γραπτές εξετάσεις

 

- Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις υποτροφιών ανέρχεται στα 30 ευρώ (λεπτομέρειες καταβολής στην αίτηση συμμετοχής).

- Οι υποτροφίες θα διεξαχθούν στο κτίριο του Γυμνασίου το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 ώρα 09:00 τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εξεταζόμενων. 

- Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά. 

- Ύλη & ενδεικτικά θέματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

- Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 8 Μαρτίου 2023 ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 

 

Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

 

Για τους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου που ήδη φοιτούν στο σχολείο μας οι υποτροφίες θα δοθούν με εσωτερική διαδικασία. 

 

Συγκεκριμένα, θα δοθεί από 1 υποτροφία σε κάθε τάξη, που καλύπτει το 50% των διδάκτρων, για τον μαθητή που θα σημειώσει τον υψηλότερο μέσο όρο (πάνω από 18,5) στις γραπτές παραγωγικές εξετάσεις. Η υποτροφία ισχύει για 1 έτος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου.

 

 

Διευκρινίσεις:

 

 • Το σχολείο ανακοινώνει μόνο τα ονόματα των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις και όχι τις βαθμολογίες όλων των συμμετεχόντων.
 • Δεν γίνεται επίδειξη γραπτών δοκιμίων.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποτροφίες μοιράζονται.
 • Το σχολείο διαθέτει σχολικό λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών, εφόσον καλύπτεται η διεύθυνση της κατοικίας τους από τα δρομολόγια.
 • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το κόστος του σχολικού λεωφορείου και των δραστηριοτήτων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών για μαθητές που φοιτούν ήδη στο σχολείο αποτελεί η τακτοποίηση ανεξόφλητων διδάκτρων.
 • Στην περίπτωση που ο μαθητής κερδίσει υποτροφία αλλά έχει έκπτωση λόγω μεγαλύτερου αδερφού που φοιτά στο σχολείο μας ή έχει καταβάλει δίδακτρα με έκπτωση προεξόφλησης, τότε θα ισχύσει μόνο η υποτροφία.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διαδικασία τα επόμενα χρόνια.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής υποτροφιών.
Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ