Ανακοίνωση Ανώτερης Δραματικής Σχολής Αθηναϊκή Σκηνή. Εισαγωγικές και μεταγραφικές εξετάσεις νέου έτους

Ανώτερη Δραματική Σχολή «Αθηναϊκή Σκηνή»: Τι χρειάζεται να γνωρίζει ένας υποψήφιος σπουδαστής

Η ανακοίνωση για τις εισαγωγικές και μεταγραφικές εξετάσεις του νέου έτους.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στην Αθηναϊκή Σκηνή (για το Α΄ έτος ή οι μεταγραφικοί Β΄ και Γ΄ έτους που προέρχονται από άλλες σχολές), αφού έρθουν σε επικοινωνία με τη σχολή στο τηλέφωνο 2109222300 ή στο e-mail [email protected] οφείλουν να καταθέσουν:

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
3. Συμπλήρωση ειδικού εντύπου βιογραφικού στη σχολή
4. Συμπλήρωση αίτησης εξέτασης στη σχολή
5. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες σχήματος ταυτότητας

 

  • Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στη σχολή, φέρνουν μαζί τους τα φωτοαντίγραφα της ταυτότητας και του απολυτηρίου και τις δύο φωτογραφίες. Τα υπόλοιπα έντυπα δίνονται για συμπλήρωση στη γραμματεία της σχολής. Οι υποψήφιοι προσέρχονται, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία, όπου ορίζεται ραντεβού.
  • Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, επισυνάπτουν στο παραπάνω mail τα αντίγραφα ταυτότητας και απολυτηρίου. Τα υπόλοιπα δύο έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν μπορεί να τα βρει κανείς στη σελίδα της Αθηναϊκής Σκηνής www.athstage.gr (εισαγωγικές και μεταγραφικές εξετάσεις). Γίνεται λήψη των αρχείων και αφού συμπληρωθούν και υπογραφούν, επισυνάπτονται στο ίδιο mail με τα φωτοαντίγραφα. Οι υποψήφιοι πρέπει στο έντυπο με τα βιογραφικά στοιχεία να τοποθετήσουν ηλεκτρονικά στο σημείο που αναγράφεται, μικρή φωτογραφία τους. Μετά την αποστολή, οι υποψήφιοι καλούν στο τηλέφωνο της σχολής για να επιβεβαιώσουν τη λήψη του mail.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Όσοι κάνουν αίτηση θα ειδοποιηθούν για την ημέρα που θα εξετασθούν. Στους υποψηφίους αποστέλλεται ηλεκτρονικά και ύλη για τη θεωρητική εξέταση.

 

Οι εξεταζόμενοι για το Α΄ έτος περνούν από εξέταση δύο σταδίων μέχρι την τελική εισαγωγή τους. Οι εξεταζόμενοι μεταγραφικοί (B΄και Γ΄έτους) από άλλες σχολές θα εξετασθούν σε μία μόνο ημέρα. Σημειώνεται ότι οι θέσεις που θα καλύψουν οι μεταγραφικοί υποψήφιοι για τα Β΄ και Γ΄ έτη είναι περιορισμένες λόγω ήδη συμπληρωμένων τμημάτων από τους σπουδαστές που φοιτούν ήδη στην Αθηναϊκή Σκηνή.

 

Για την εξέτασή τους οι υποψήφιοι δε χρεώνονται με εξέταστρα.

 

Α' ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι παρουσιάζουν σε επιτροπή που απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής τα παρακάτω:


1. Έναν μονόλογο από θεατρικό έργο της επιλογής του υποψηφίου.
2. Ένα ελληνικό ποίημα της επιλογής του υποψηφίου.
3. Ένα ελληνικό τραγούδι της επιλογής του υποψηφίου.
4. Έναν αυτοσχεδιασμό σε θέμα που θα δοθεί επιτόπου στον υποψήφιο από την επιτροπή.
5. Συνέντευξη υποψηφίου.

 

Οι μεταγραφικοί υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε ποίημα και θεωρία. Τα αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους ανακοινώνονται άμεσα.

 

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

Όσοι υποψήφιοι για το Α΄ έτος προκριθούν από το προηγούμενο στάδιο, καλούνται σε νέα ημέρα να παρουσιάσουν σε επιτροπή που απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών της σχολής, τα παρακάτω:
 

1. Έναν μονόλογο από θεατρικό έργο της επιλογής του υποψηφίου.
2. Ένα ελληνικό ποίημα της επιλογής του υποψηφίου.
3. Ένα ελληνικό τραγούδι της επιλογής του υποψηφίου.
4. Έναν αυτοσχεδιασμό σε θέμα που θα δοθεί επιτόπου στον υποψήφιο από την επιτροπή.
5. Συνέντευξη υποψηφίου.
6. Ερωτήσεις πάνω σε θεωρία (σε όλους τους υποψηφίους αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail τους ύλη για αυτή την εξέταση, μόλις κάνουν την αίτησή τους).

 

Τα παραπάνω κομμάτια που θα παρουσιάσουν οι εξεταζόμενοι του Β΄ Σταδίου μπορούν να είναι τα ίδια με αυτά του προηγούμενου σταδίου (ή διαφορετικά κατά την κρίση του υποψηφίου).

 

Την ίδια ημέρα εξέτασης οι υποψήφιοι πριν την παρουσίαση μπροστά στην επιτροπή, συμμετέχουν σε workshops (Υποκριτική, Χορός, Τραγούδι, Αυτοσχεδιασμός) με καθηγητές της σχολής.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν καλούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να κάνουν την εγγραφή τους στη σχολή. Η σχολή θα εγγράψει συγκεκριμένο αριθμό επιτυχόντων (ολιγομελές τμήμα), που προκύπτει βάσει βαθμού κατάταξης από την εξέταση. 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Τα μαθήματα ξεκινούν περίπου τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου και λήγουν την προτελευταία εβδομάδα του Ιουνίου (με τις προβλεπόμενες σχολικές αργίες, διακοπές και εορτές που ορίζει ο νόμος).

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξετάσεις διενεργούνται τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο και με επαναληπτική εξεταστική τον Σεπτέμβριο, ενώ στο τέλος του Γ΄ έτους οι τελειόφοιτοι εξετάζονται από επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι σπουδαστές που θα εγγραφούν στη σχολή αυτομάτως έχουν αναγνωρισμένη την εισαγωγή τους από το κράτος. Κάθε χρόνο στο τέλος του έτους παρουσιάζουν το αποτέλεσμα των εργασιών και παραστάσεών τους στο κοινό, σε επιτροπή καλλιτεχνών της σχολής, συντελεστών του Ελληνικού Θεάτρου αλλά και καλλιτεχνικής επιτροπής από το κράτος. Στο τέλος του Γ΄ έτους μετά την επιτυχή εξέτασή τους αποκτούν δίπλωμα υποκριτικής αναγνωρισμένο από το κράτος.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η φοίτηση, όπως ορίζει ο νόμος είναι τριετής και υποχρεωτική. Ο απόφοιτος έχει δικαίωμα (επειδή η σχολή είναι Ανώτερη) μετά το πέρας των σπουδών του να συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές ή να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για να εισαχθεί σε τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων. Ο απόφοιτος Ανώτερης Δραματικής σχολής έχει τον τίτλο του επαγγελματία ηθοποιού ενώ μπορεί με το δίπλωμά του να απασχοληθεί και σε άλλους τομείς της Τέχνης, της διδασκαλίας της υποκριτικής ή της Διοίκησης καλλιτεχνικών φορέων.

Στην Αθηναϊκή Σκηνή τα μαθήματα διεξάγονται απόγευμα και η σχολή βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή έξω ακριβώς από τον σταθμό Μετρό ‘’Ακρόπολη’’. 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ
- Αρχαίο Δράμα
- Κλασικό & ποιητικό ρεπερτόριο
- Σύγχρονο ρεπερτόριο
- Δράμα
- Κωμωδία
- Σωματικό Θέατρο
- Υποκριτική στην κάμερα

 

Β. ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ
- Αυτοσχεδιασμός – βιωματικές μέθοδοι
- Αυτοσχεδιασμός – Δημιουργικότητα, έμπνευση, φαντασία, Αντίληψη, ομαδικότητα
- Μέθοδοι προσέγγισης ρόλου (Στανισλάφσκι, Μέθοδος ενοτήτων, Clowning, Γκροτόφσκι, Ψυχόδραμα, Ψυχολογική σημειολογία, Ψυχολογία και Θέατρο, Λε Κοκ, Λάμπαν, active analysis)
- Τεχνικές μέθοδοι απόδοσης ρόλου (λόγος, έκφραση, σωματοποίηση, σκέψη)

 

Γ. ΧΟΡΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ
- Χορός: Αυτοσχεδιασμός, Σύγχρονο, Jazz, Musical, Latin, Χορός Αρχαίου Δράματος, Αναγεννησιακοί χοροί, χορογραφία
- Κινησιολογία: έλεγχος σώματος και τεχνική
- Σκηνική πάλη 

 

Δ. ΛΟΓΟΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ
- Μουσική - Τραγούδι
- Παρτιτούρα
- Κρουστά (μουσικό όργανο)
- Αγωγή προφορικού λόγου (ορθοφωνία)
- Μεταγλώττιση και σπικάζ (καρτούν, ξένη σειρά, ντοκιμαντέρ, διαφήμιση, θέατρο στο ραδιόφωνο)

 

Ε. ΘΕΩΡΙΑ
- Ιστορία Θεάτρου
- Δραματολογία
- Λογοτεχνία
- Κινηματογράφος
- Ιστορία Τέχνης
- Σκηνοθεσία                                                                                                             

 

ΣΤ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ / ΔΡΑΣΕΙΣ
- Επαγγελματικό Μακιγιάζ
- Οργάνωση ομάδας και παραγωγής                                                                                      - Ψυχολογία και Θέατρο
- Προσκεκλημένοι ομιλητές

Παραστάσεις 

Συμμετοχές σε φεστιβάλ 

Street events 

Μάθημα σε Αρχαία Θέατρα 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Φιλανθρωπικές δράσεις 

Εφηρμοσμένο Θέατρο και παρέμβαση στην κοινότητα

Θέατρο στο ραδιόφωνο 

Πρακτική 

Castings 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Αθηναϊκή Σκηνή, εκτός από Ανώτερη Δραματική Σχολή που παρέχει κρατικό δίπλωμα, δραστηριοποιείται και ως επαγγελματικό Θέατρο και εργαστήρια.

 

Πέρα από τα χειμερινά προγράμματα των θεατρικών εργαστηρίων (θεατρικές ομάδες, ιδιαίτερα μαθήματα, σεμινάρια, προγράμματα επιμόρφωσης, χειμερινή προετοιμασία υποψηφίων), τους καλοκαιρινούς μήνες συνεχίζουν τη λειτουργία τους καθοδηγώντας και προετοιμάζοντας υποψηφίους για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι ιδρυτές των εργαστηρίων Μιχάλης Καλαμπόκης και Θόδωρος Κάλβος,  εκπαίδευσαν εκατοντάδες υποψηφίους, οδηγώντας τους σε επιτυχή εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Δραματική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα δεκάδες πέτυχαν την εισαγωγή τους στις σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

 

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και μέχρι την εξέταση του υποψηφίου, η σχολή παρέχει δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας σε όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Αθηναϊκή Σκηνή.

 

Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται και προετοιμάζονται από καθηγητές της σχολής σε όσα χρειάζεται να μελετήσουν και να οργανώσουν:                                 

- Μονόλογοι (κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου / κωμωδία – δράμα)                   

- Ποίηση                                                                                                                              

-Τραγούδι                                                                                                                               

- Αυτοσχεδιασμός και κινησιολογία                                                                                           

- Θεωρία                                                                                                                            

- Σύνταξη βιογραφικού, συμβουλευτική ακρόασης και συνέντευξης.

 

Τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα ή σε μικρά γκρουπ έως 3 άτομα και γίνονται στους χώρους της σχολής στην Ακρόπολη.

 

Για υποψηφίους που δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα στην Αθήνα, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν μαθήματα μέσω διαδικτύου.

 

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα, αν ο υποψήφιος πέρα από την Αθηναϊκή Σκηνή συμμετάσχει και στις εισαγωγικές εξετάσεις της σχολής του Εθνικού Θεάτρου ή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΣΧΟΛΗΣ                                                                                                                                                                                               

- Μιχάλης Καλαμπόκης: Υποκριτική – Τεχνική –Ψυχολογία- Μέθοδος ενοτήτων                                                   

- Κοραής Δαμάτης: Υποκριτική – Σύγχρονο Θέατρο

- Λίλλυ Μελεμέ: Υποκριτική – Σύγχρονο Θέατρο

- Κώστας Γάκης: Υποκριτική – Μεθοδολογία                                            

- Ισίδωρος Σιδέρης: Υποκριτική – Ποιητικό Θέατρο

- Γιώργος Παπαπαύλου: Υποκριτική – Μεθοδολογία                                                            

- Μάνος Καρατζογιάννης: Υποκριτική – Σύγχρονο Θέατρο

- Ερατώ Πίσση: Υποκριτική – Μέθοδος clowning

- Βέρα Λάρδη: Υποκριτική – Ψυχόδραμα – Θέατρο στην κοινότητα

- Αλέξανδρος Μπαλαμώτης: Υποκριτική – Εργαλεία συστήματος Στανισλάφσκι                                     

- Αγγελική Καρυστινού: Υποκριτική – Μέθοδος active analysis                                      

- Χριστίνα Βασιλοπούλου: Χορός – Κίνηση

- Ευτυχία Μητρίτσα:  Μουσική – Τραγούδι

- Αλεξάνδρα Βουτζουράκη: Ιστ. Θεάτρου, Δραματολογία, Λογοτεχνία, Ιστ. Κινηματογράφου, Σκηνοθεσία, Ιστ. Τέχνης

- Περικλής Μοσχολιδάκης: Αγωγή του Λόγου

- Οδυσσέας Στεφανής: Μουσικό όργανο – Κρουστά - Παρτιτούρα

- Βίνα Παπαδοπούλου: Μεταγλώττιση – Σπικάζ                                                           

- Βασίλης Σκαλτσής: Τεχνικός ήχου μεταγλώττισης

- Φαίη Τζανετοπούλου: Υποκριτική στην κάμερα

- Χάρης Γεωργιάδης: Σκηνική πάλη

- Μαρίνα Μηλιάρη: Μακιγιάζ

Διευθυντής Σχολής: Μιχάλης Καλαμπόκης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Καθηγητής Ψυχολογίας

Τα βιογραφικά των καθηγητών μπορεί κανείς να τα βρει στην ιστοσελίδα της Αθηναϊκής Σκηνής  www.athstage.gr ή στη σελίδα της Αθηναϊκής Σκηνής στο Facebook.

 

Καθηγητές που δίδαξαν στην Αθηναϊκή Σκηνή στο παρελθόν: 

 

Λυδία Κονιόρδου, Εύα Κοταμανίδου, Στέφανος Ληναίος, Νίκος Χαραλάμπους, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Διαγόρας Χρονόπουλος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μάκης Παπαδημητρίου, Εύης Γαβριηλίδης, Νίκος Μπουσδούκος, Μαρία Τζομπανάκη, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Βασιλειάδης, Κάγιο Μπελτζ, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Χορς, Ερρίκος Μπελιές, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Κωστής Κολώτας, Γιώργος Ζιάκας, Χρυσούλα Τζαρδή, Μάρω Θεοδωράκη, Χριστίνα Καζάζη, Πέπη Μοσχοβάκου, Αναστασία Κουμίδου, Άκης Σταματιάδης, Κωνσταντίνος Μπουμπούκης, Νίκος Βουτενιώτης, Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, Έφη Μπούντρη,  Γιάννης Δεληολάνης, Μαρία Ξένου, Αστέρω Γεωργίου, Χρήστος Σαϊνης, Θανάσης Τσάδαρης, Χρήστος Γαλίτης, Κώστας Χαριτάτος, Κωνσταντίνα Ψωμά, Νίκος Μπίνας, Αλίκη Αρναούτη, Ινώ Ζαχαροπούλου, Άση Δημητρολοπούλου, Αναστασία Χαρμούση, Ροδή Στεφανίδου, Χριστιάνα Σταματέλου, Γιάννης Σκάλκος κ.α. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


1. Νέα μαθήματα (πέραν των προβλεπόμενων από την νομοθεσία) με στόχο την πληρέστερη μόρφωση και την επαφή με τομείς που αργότερα ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί. Ψυχολογία και Θέατρο, Μεθοδολογία, Ιστορία Τέχνης, Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Μεταγλώττιση.


2. Κτίριο επαγγελματικού Θεάτρου όπου οι σπουδαστές κάνουν πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες παρουσία κοινού. Η εκπαίδευση της υποκριτικής γίνεται μέσα από παραστάσεις, στο πρότυπο των συνθηκών του επαγγελματικού Θεάτρου. Οι σπουδαστές μέσα από τις παρουσιάσεις τους στο Θέατρο έρχονται σε επαφή με casting directors, παραγωγούς, σκηνοθέτες ενώ ο επαγγελματικός θίασος της Αθηναϊκής Σκηνής απορροφά μεγάλο αριθμό αποφοίτων. Μετά το τέλος των σπουδών, οι απόφοιτοι προσλαμβάνονται στο Θέατρο της Αθηναϊκής Σκηνής και παρουσιάζουν για σειρά παραστάσεων το έργο ή τα έργα που παρουσίασαν στις Διπλωματικές τους εξετάσεις.


3. Αποκλειστική εκπαίδευση στην Ελλάδα στη Μεταγλώττιση και την υποκριτική στο μικρόφωνο, σε Ακαδημαϊκό επίπεδο, στο στούντιο ηχογράφησης της σχολής.


4. Η εκπαίδευση της Υποκριτικής δε γίνεται μόνο με εμπειρικές μεθόδους όπως σε παλαιότερες δεκαετίες αλλά και με εκμάθηση συγκεκριμένων Μεθόδων και Τεχνικών από καθηγητές που έχουν αντίστοιχη εκπαίδευση και εξειδίκευση.
 

5. Εκπαίδευση τόσο στο Αρχαίο Δράμα, όσο στο Σύγχρονο ρεπερτόριο, την Κωμωδία και το Δράμα.
 

6. Η εκπαίδευση βασίζεται στην πολυφωνία όπου ο σπουδαστής δε διδάσκεται μία μόνο ΄΄γραμμή΄΄ υποκριτικής απόδοσης αλλά διαφορετικές προκειμένου ο ίδιος να δημιουργήσει το προσωπικό του ''οπλοστάσιο'' και να μπορέσει αργότερα να συνεργαστεί με διαφορετικούς σκηνοθέτες σε διαφορετικές απαιτήσεις, όποιου είδους ρεπερτορίου, όποιας τεχνικής προσέγγισης και απόδοσης. Το εκπαιδευτικό μοντέλο επικεντρώνεται στις προσωπικές δεξιότητες και κλίσεις του σπουδαστή που με καθοδήγηση αναδεικνύονται και αποκτούν τεχνική βάση προκειμένου ο απόφοιτος να συστηθεί στο επαγγελματικό Θέατρο με την προσωπική του ταυτότητα.
 

7. Η Αθηναϊκή Σκηνή καινοτόμησε εισάγοντας στην ιδιωτική εκπαίδευση εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Αρχαία Θέατρα (Δελφοί, Επίδαυρος) για την διδασκαλία του Αρχαίου Δράματος, καθώς και με συμμετοχή σε Φεστιβάλ της Ελλάδας και του Εξωτερικού και με συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς.
 

8. Το καθηγητικό προσωπικό εξυπηρετεί έναν ιδιαίτερο ερευνητικό και πολυφωνικό διάλογο μεταξύ καθηγητών και σκηνοθετών μεγαλύτερης γενιάς και αντίστοιχων της νεότερης με ανάλογη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε συγκεκριμένες τεχνικές. Κάθε έτος έχει διαφορετικό εκπαιδευτικό στόχο (εξωστρέφεια, εσωτερικότητα, ρεαλισμός, σχέση, σκέψη, συμβολισμός κ.α.). Κάθε καθηγητής αναλαμβάνει μέσα από τη διδασκαλία του να φέρει εις πέρας αυτό τον στόχο, δίνοντας τη σκυτάλη αμέσως μετά στον επόμενο καθηγητή σε ένα μοντέλο όπου τα μαθήματα ''συνεργάζονται'' χωρίς να αποτελούν ξέχωρα και ασύνδετα γνωστικά αντικείμενα.

 

9. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην ταυτότητα της σχολής είναι και η σύνδεση του θεάτρου με την επιστήμη της Ψυχολογίας (ψυχόδραμα, playback, ντοκουμέντο, θέατρο με παρέμβαση στην κοινότητα, σύγχρονες κοινωνικές προβληματικές και ανάδειξή τους μέσα από το performing, θεματικές ψυχολογίας για απόδοση ρόλων και σκηνοθεσίας, ψυχοπαθολογία, ανάλυση προσωπικοτήτων, ψυχολογική και σημειολογική ανάπτυξη ρόλων, ψυχολογία ομάδων, κοινού, θεάματος κτλ).  

 

10. Τα τμήματα της σχολής είναι ολιγομελή. 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΒΟΣ

Όλοι οι σπουδαστές της σχολής (συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που εξετάζονται και πετυχαίνουν την εισαγωγή τους στη σχολή) είναι υποψήφιοι για το βραβείο Υποκριτικής Θόδωρος Κάλβος, που θεσπίστηκε στη μνήμη του συνιδρυτή της Αθηναϊκής Σκηνής.

Οι καθηγητές της Σχολής, αποφασίζουν για την απονομή του βραβείου με κριτήρια απόδοσης κ.α.

Ο κάτοχος του βραβείου, πέρα από την προβολή του στα ΜΜΕ και την τιμητική διάκριση, κατέχει και υποτροφία.

 

ΣΚΗΝΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ / ΣΚΗΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι σπουδαστές έρχονται σε διαρκή επαφή με το κοινό, μιας και το αποτέλεσμα των μαθημάτων τους, παρουσιάζεται με μορφή παράστασης στο επαγγελματικό θέατρο της Αθηναϊκής Σκηνής, σε συνεργαζόμενα θέατρα ή σε επιλεγμένους εξωτερικούς χώρους.

Πέραν αυτού, οι απόφοιτοι, την επόμενη θεατρική περίοδο, παρουσιάζουν στο θέατρο, το έργο ή τα έργα που παρουσίασαν στις Διπλωματικές τους εξετάσεις, πλέον σε επαγγελματικές συνθήκες και όχι σπουδαστικές.

Παράλληλα, δίνεται βήμα στους σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να παρουσιάσουν  παραστάσεις, κείμενα και βιβλία που έχουν συγγράψει, ή να εκθέσουν άλλες καλλιτεχνικές κλίσεις και δημιουργίες τους.

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το πρόγραμμα της σχολής, έχει προβλέψει, μέσα από τα μαθήματα που παρέχει, να εκπαιδεύσει επαγγελματικά τους ηθοποιούς και να τους προσφέρει γνώσεις και εργαλεία, για όποια επαγγελματική δράση μπορεί να έχει ένας ηθοποιός.

Μετά το πέρας των σπουδών, παρέχονται μετεκπαιδευτικά προγράμματα ειδίκευσης, για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αλλά και εργαστηριακά τμήματα, όπου απόφοιτοι μπορούν να κρατήσουν επαφή με την Υποκριτική και άλλα τεχνικά μαθήματα, να καθοδηγηθούν για ακροάσεις κτλ.

Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και απόφοιτοι άλλων Δραματικών σχολών. 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η σχολή στεγάζεται σε ένα διώροφο ιστορικό νεοκλασικό, στην ασφαλή περιοχή της Ακρόπολης, έξω από τη στάση του Μετρό ‘’Ακρόπολη’’. Ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, στούντιο, αποδυτήρια, αίθουσα χορού, αίθουσα επαγγελματικού θεάτρου, αυλή κ.ά. πέραν του ότι ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις της νομοθεσίας του Υπουργείου, παρέχουν στους σπουδαστές μια καθημερινότητα με αισθητική αλλά και σύγχρονες διευκολύνσεις.

 

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Αναβολή στράτευσης.
2. Κρατικά αναγνωρισμένο δίπλωμα.
3. Ατέλεια ελεύθερης εισόδου σε Θέατρα και αντίστοιχος προγραμματισμός σχολής για να μπορούν οι σπουδαστές να παρακολουθούν παραστάσεις.
4. Βιβλιοθήκη και αρχεία στα οποία οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση.
5. Παραχώρηση αιθουσών και εξοπλισμού (τεχνικός εξοπλισμός, βεστιάριο, φροντιστήριο, έπιπλα) στους σπουδαστές, πέραν των μαθημάτων, για πρόβες εκτός ωρών διδασκαλίας.
6. Προσκεκλημένοι – σεμινάρια - castings.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η Αθηναϊκή Σκηνή εκτός από Ανώτερη Δραματική Σχολή που παρέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα υποκριτικής, δραστηριοποιείται και ως Εργαστήρι και Επαγγελματικό Θέατρο.

Το Εργαστήρι απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν πιο ειδική επιμόρφωση μέσω προγραμμάτων ή σεμιναρίων, σε άτομα με περιορισμένο χρόνο, για προετοιμασία για εξετάσεις, ρόλους, επαγγελματίες κάθε τομέα που θέλουν να εξασκήσουν τον λόγο ή την προβολή τους, ηθοποιούς για μετεκπαιδευτική επιμόρφωση ή acting coaching, ομάδες Ψυχολογίας και Θεάτρου και Θεατρικές ομάδες κατά τη διάρκεια του χειμώνα αλλά και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πέραν των ομάδων που έχουν συγκεκριμένο προγραμματισμό στην εβδομάδα, τις ημέρες και ώρες μαθημάτων τις ορίζει η σχολή από κοινού με τους συμμετέχοντες.

Το κτίριο του επαγγελματικού Θεάτρου, πέρα από την έδρα του θιάσου της Αθηναϊκής Σκηνής, φιλοξενεί τις δράσεις των σπουδαστών της σχολής και των εργαστηρίων καθώς και επιλεγμένες φιλοξενούμενες παραγωγές.

 

Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της σχολής στο τηλέφωνο 2109222300.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ανώτερη Δραματική Σχολή «Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου-Καλαμπόκη»
Αθ. Διάκου και Τζιραίων 13, Ακρόπολη, 117 42 Αθήνα
(έξω από τον σταθμό Μετρό: «Ακρόπολη»)
Τηλέφωνο: 2109222300
E-mail: [email protected]
Site: www.athstage.gr
Facebook:  Αθηναϊκή Σκηνή                   

 

                             

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης

Εmail: [email protected] και [email protected]

                        

Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ