21 χρόνια E-Learning ΕΚΠΑ
Τα μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και εμπειρογνώμονες και στελέχη της αγοράς, οι οποίοι διαμορφώνουν σύγχρονο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

21 χρόνια E-Learning ΕΚΠΑ

Το success story του oργανισμού με τα 400+ επιμορφωτικά προγράμματα.

ADVERTORIAL

 

Αν πριν από κάποια χρόνια η φυσική παρουσία ήταν προϋπόθεση στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό σήμερα όχι απλώς δεν ισχύει αλλά έχει ξεπεραστεί, σε βαθμό που να μιλάμε για μια εντελώς νέα εμπειρία γνώσης.

 
Το πρόγραμμα E-Learning του ΕΚΠΑ έχει παίξει τον δικό του καθοριστικό ρόλο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γράφοντας σημαντική ιστορία εδώ και 21 χρόνια. Όπως αναφέρει ο επιστημονικός υπεύθυνος κ. Πετράκης, «διανύουμε την 21η χρονιά λειτουργίας του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, το οποίο ξεκίνησε με 5 προγράμματα, κυρίως σε τομείς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητας και Οικονομικών, και αναπτύσσεται συνεχώς. 

Σήμερα είναι διαθέσιμα 400+ προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 150 καθηγητές του ιδρύματος να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και στην υλοποίησή του, ενώ έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 140.000 άτομα». 


Σήμερα είναι διαθέσιμα 400+ προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 150 καθηγητές του ιδρύματος να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και στην υλοποίησή του, ενώ έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 140.000 άτομα». 


Στόχος του E-Learning του ΕΚΠΑ είναι να προσφέρει προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχουν άμεση εφαρμογή σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν σε ειδικότητες με προοπτική.


 Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα νέα και καινοτόμα προγράμματα επιμόρφωσης που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων (digital & green skills)». Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Marketing, Υγεία, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Τουριστικά, Real Estate, Ναυτιλιακά, Περιβάλλον, Πληροφορική, Web Development, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Νομικά, Πολιτισμός και πολλές ακόμα κατευθύνσεις είναι διαθέσιμες, για να επιλέξει κάθε ενδιαφερόμενος αυτή που επιθυμεί. 

 

21 χρόνια E-Learning ΕΚΠΑ
Στόχος του E-Learning του ΕΚΠΑ είναι να προσφέρει προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας


Τα μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και εμπειρογνώμονες και στελέχη της αγοράς, οι οποίοι διαμορφώνουν σύγχρονο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής εμπειρίας, ενώ η σύγχρονη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες, προσφέροντας ουσιαστική και αποτελεσματική επιμόρφωση στον εκπαιδευόμενο.


Εδώ και 21 χρόνια το Πρόγραμμα E-Learning του ΕΚΠΑ αποδεικνύει πως η γνώση δεν υπακούει σε τοπικούς περιορισμούς και ξεπερνά τα στερεότυπα της ηλικίας, στηρίζοντας την άποψη της διά βίου μάθησης που είναι δικαίωμα όλων.

Αναζήτησε τα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης του E-Learning του ΕΚΠΑ εδώ:
https://elearningekpa.gr προγράμματα στα ελληνικά
https://elearninguoa.org προγράμματα στα αγγλικά

Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ