Σχολικές παρελάσεις:

 

Ευκαιρία για ανάταση του πνεύματος, τόνωση του πατριωτικού αισθήματος και τιμή σε όσους πολέμησαν για μας;

 

Ή μια κιτς, πολυδάπανη και ξεπερασμένη γιορτή που την πληρώνουμε χωρίς να υπάρχει πια λόγος;

 

Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει;