Η σημερινή εικόνα του χώρου στο λιμάνι του Πειραιά.