Ο Παπαϊωάννου ζωγράφισε κάποτε την Πάολα Ρεβενιώτη, κι η παρακάτω εικόνα αποτελεί ένα αναμνηστικό μιας τόσο μακρινής -αλλά και τόσο κοντινής ταυτόχρονα- εποχής.