Σήμερα όμως την προσοχή μου τράβηξε μια πρόσφατη δουλειά του στο Βήμα, που μου έστειλε η Μαριάννα :)