Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει τον νέο τρόπο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων κατά τη χαλάρωση των μέτρων για τη πανδημία του κορωνοϊού

 

Όπως αναφέρεται η ειδική νομοθετική ρύθμιση είναι αναγκαία, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης μεγαλύτερου κοινόχρηστου χώρου από τους δήμους και η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη μετά τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων».

 

Μείωση στα τέλη για κοινόχρηστους χώρους 

 

Για όσες επιχειρήσεις δεν θα είναι δυνατή η επέκταση του χώρου και ως εκ τούτου θα αναγκαστούν να περιορίσουν τον αριθμό των τραπεζιών, ανάλογα με την μείωση του αριθμού τραπεζοκαθισμάτων, κρίνεται αναγκαία και η μείωση τελών.

 

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των αντίστοιχων ΟΤΑ, για σαφώς προσδιορισμένο στην απόφαση χρονικό διάστημα. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, αλλά λαμβάνεται μέριμνα για την ακώλυτη διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης και για τη διέλευση, στάση και στάθμευση οχημάτων μόνιμων κατοίκων και ΑΜΕΑ.

 

Οι αποφάσεις αυτές ισχύον προσωρινά και έως τις 31.12.2020.

 

Έως και διπλάσιος ο χώρος σε σχέση με την αρχική παραχώρηση

 

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.

 

Κατά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και 50 εκατοστών.

 

Με την τροπολογία εισάγεται επίσης πλαίσιο κυρώσεων και ορίζονται όργανα ελέγχου για την αποφυγή της καταστρατήγησης των προτεινόμενων διατάξεων.