Πρόστιμο που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ επέβαλε η Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Τεκτονική Αδελφότητα για εικονικές δωρεές.

 

Ειδικότερα, μετά από καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Ιανουάριο του 2019, σύμφωνα με την οποία κατά τα έτη 2013 και 2014 έγιναν δύο εικονικές δωρεές σε μετρητά, συνολικού ύψους 1.530.500 ευρώ, από την Τεκτονική Αδελφότητα προς το Τεκτονικό Ίδρυμα, βγήκε πόρισμα με προσωρινό προσδιορισμό προστίμου ύψους 1.039.116 ευρώ.

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα το «Έθνος» το πόρισμα των ελεγκτών, αναφέρει ότι «όπως προκύπτει από την επεξεργασία των καταστάσεων Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών όσο και των καταστάσεων του ταμείου, που ο έλεγχος έχει στη διάθεσή του, είναι δεδομένο πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν εμφανίζεται να είχε τη συγκεκριμένη ημερομηνία στη διάθεσή της το ποσό του 1.230.500 ευρώ. Το ποσό αυτό, που αναφέρεται τόσο στην υποβληθείσα δήλωση φόρου δωρεάς προς το Τεκτονικό Ίδρυμα όσο και στο υποβληθέν πρακτικό της Γ.Σ. ως δωρεά που πραγματοποιήθηκε με μετρητά, δεν εμφανίζεται να προήλθε ούτε από τα ταμεία της ελεγχόμενης, ούτε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της».

 

Όπως εξηγούν οι ελεγκτές, δεν προσκομίστηκε στον έλεγχο κανένα παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής, ούτε τυχόν καταστάσεις και πρακτικά γενικών συνελεύσεων που να αποδεικνύουν την προέλευση του ποσού των 1.230.000 ευρώ.

 

Και «επειδή στο καταστατικό της οντότητας αναφέρεται ότι για την πραγματοποίηση των σκοπών της μπορεί εκτός των άλλων να διοργανώνει σεμινάρια, εκδηλώσεις μουσικής, χορευτικής και δραματικής τέχνης, συνεστιάσεις χοροεσπερίδες, εκδρομές κ.λπ. δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να συνιστούν φορολογητέες πράξεις, κατά συνέπεια είναι δυνατόν η προέλευση του ποσού αυτού να αποτελεί προϊόν παροχής υπηρεσιών ή λοιπών φορολογητέων εσόδων και ως εκ τούτου ο έλεγχος θεωρεί ότι το σύνολο του παραπάνω ποσού αποτελεί μη δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα».

 

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και στην επιβολή προστίμου, με την Τεκτονική Αδελφότητα να έχει στη διάθεσή της είκοσι ημέρες προκειμένου να απαντήσει.

 

Την καταγγελία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, είχαν υποβάλλει στην ΑΑΔΕ έντεκα τέκτονες, μέλη της προσωρινής τότε διοίκησης, υποβάλλοντας έγγραφα και υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών δεν ανταποκρίνονται στα δηλωθέντα στους ισολογισμούς της Τεκτονικής Αδελφότητας οικονομικά στοιχεία χρηματικών μεταφορών και βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα διαθέσιμα σε μετρητά και τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου, όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς, ενώ δεν βρέθηκαν αποδείξεις παράδοσης και παραλαβής χρημάτων από το Τεκτονικό Ίδρυμα».

 

O «εμφύλιος» που έχει ξεσπάσει στους κόλπους της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος με φόντο τα οικονομικά σκάνδαλα, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών, έχει οδηγήσει τα μέλη της σε δεκάδες δικαστικές διαμάχες. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ τους περιλαμβάνουν τόσο την «τρύπα» στο ταμείο του ιδρύματος, όσο και διαγραφές μελών, αλλαγές στη διοίκηση, αλλά και δικαστήρια για συκοφαντικές δυσφημίσεις.

 

Με πληροφορίες από «Έθνος»