Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της λειτουργίας του αλεξικέραυνου στην Ακρόπολη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού. 

 

Το υπουργείο σημειώνει πως αντικαταστάθηκε η κεφαλή του αλεξικέραυνου, η οποία είχε υποστεί κεραυνικό πλήγμα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης το απόγευμα της 17ης Απριλίου.

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώνεται συνολική επιθεώρηση της υφιστάμενης κεραυνικής προστασίας της Ακρόπολης. 

 

Από τον κεραυνό στην Ακρόπολη υπήρξαν τέσσερις τραυματισμοί.