Σε ισχύ τίθενται σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα για την ανασφάλιστη εργασία, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν και το 71%.

  

Τη σχετική απόφαση με το νέο «ποινολόγιο» υπέγραψε χθες η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

 

Το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο παραμένει στα 10.500 ευρώ, αλλά προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις, αν ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους εργασίας.

 

Σε αυτό το σενάριο προβλέπεται έκπτωση ακόμα και 7.500 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη όμως, επιβάλλονται υπέρογκες προσαυξήσεις που φτάνουν στο 200%.

 

Σημειώνεται πως για κάθε εργαζόμενο που διαπιστώνεται αδήλωτος, αυτομάτως θεωρείται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε τρεις μήνες, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά.

 

Έτσι, ο εργοδότης οφείλει εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, να ασφαλίσει για τρεις μήνες τον εργαζόμενο, καταβάλλοντας στον ΕΦΚΑ εισφορές με βάση τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

 

Εάν όμως ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο ή τους εργαζόμενους που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται ως εξής:

 

α) Σε 7.000 ευρώ, εάν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών,

β) σε 5.000 ευρώ, εάν η πρόσληψη γίνει με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, και

γ) σε 3.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.

 

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ' όλη τη διάρκεια των περιόδων της πρόσληψης.

 

Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, θα επιβάλλεται εις βάρος του εργοδότη, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, το ποσό που υπολείπεται του αρχικού προστίμου.

 

Αν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ επιβληθούν σε μία επιχείρηση περισσότερα από ένα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργαζομένου κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η καταβολή του προστίμου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη.

 

«Με την απόφαση αυτή τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου που αναβαθμίζει συνολικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία και, παράλληλα, αποδίδει δικαιοσύνη στον αδήλωτο εργαζόμενο», σημειώνει το υπουργείο.