Στο 205,2% του ΑΕΠ θα εκτιναχθεί φέτος το ελληνικό χρέος, προβλέπει το ΔΝΤ, που εκτιμά ότι φέτος η χώρα μας θα καταγράψει ύφεση 9,5%.

 

Στη φθινοπωρινή έκθεση Fiscal Monitor, το Ταμείο τοποθετεί το πρωτόγεννες έλλειμμα για το 2020 στο 6% και καταγράφει μια πτώση του ΑΕΠ κατά 9,5%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην άνοδο του ελληνικού δημόσιου χρέους για το έτος 2020, το οποίο πιστεύεται ότι θα κυμανθεί στο 205,2% του ΑΕΠ, ενώ έως το 2025 θα πέσει στο 165,9%. Συγκεκριμένα:

 • 2019: 180,9% του ΑΕΠ
 • 2020: 205,2% του ΑΕΠ
 • 2021: 200,5% του ΑΕΠ
 • 2022: 187,3% του ΑΕΠ
 • 2023: 177% του ΑΕΠ
 • 2024: 169,7% του ΑΕΠ
 • 2025: 165,9% του ΑΕΠ

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι φέτος η Ελλάδα θα καταγράψει έλλειμμα 9% το 2020 και το 2021 έλλειμμα 3%. Όσον αφορά το πρωτογενές έλλειμμα, το Ταμείο το τοποθετεί στο 6% για το τρέχον έτος. Παρόλα όμως αυτά, η έκθεση υπολογίζει ότι η χώρα μας θα ισοσκελίσει το πρωτογενές έλλειμμα εντός του 2021 και παρουσιάζει μια θετική εικόνα, καθώς εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η χώρα μας θα επιτύχει πρωτόγεννη πλεονάσματα. Οι εκτιμήσεις για το πρωτογενές πλεόνασμα:

 • 2022: 1,4% του ΑΕΠ
 • 2023: 1,9% του ΑΕΠ
 • 2024: 1,7% του ΑΕΠ
 • 2025: 1,5% του ΑΕΠ

Τα δημόσια έσοδα αναμένεται ότι θα παραμείνουν σταθερά ως ποσοστό επί του ΑΕΠ το 2021 και θα αυξηθούν ελαφρώς στη συνέχεια.

 • 2020: 48,3% του ΑΕΠ
 • 2021: 48,3% του ΑΕΠ
 • 2022: 48,7% του ΑΕΠ
 • 2023: 48,5% του ΑΕΠ
 • 2024: 47,1% του ΑΕΠ
 • 2025: 45,2% του ΑΕΠ

Τέλος, για τις δαπάνες, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ έχουν ως εξής:

 • 2020: 57,3% του ΑΕΠ
 • 2021: 51,3% του ΑΕΠ
 • 2022: 50,1% του ΑΕΠ
 • 2023: 49,5% του ΑΕΠ
 • 2024: 48,3% του ΑΕΠ
 • 2025: 46,7% του ΑΕΠ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Καθημερινή