Στην εξαγορά του μεριδίου που κατείχε η Total στη θαλάσσια περιοχή 2, στο Ιόνιο πέλαγος, προχώρησε η Energean.

 

Το μερίδιο της γαλλικής εταιρείας στο «οικόπεδο 2» ήταν ύψους 50%. H Energean είναι σε διαδικασία εξαγοράς και της εταιρείας Edison E&P που κατέχει το 25% των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της περιοχής 2. Με την ολοκλήρωση και αυτής της εξαγοράς, θα κατέχει το 75% της περιοχής, ενώ το υπόλοιπο 25% ελέγχεται από τα Ελληνικά Πετρέλαια.

 

 

 

Η Energean, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει ότι από τις έως τώρα έρευνες στην εν λόγω περιοχή προκύπτει ότι το «μπλοκ 2» περιλαμβάνει τμήμα ενός ευρύτερου πιθανού στόχου που εκτείνεται κατά ποσοστό 60% στην ελληνική επικράτεια και 40% στην Ιταλία, σε θαλάσσια περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Edison. Συνεπώς και αυτό το μερίδιο της Edison θα περάσει υπό τον έλεγχο της Energean.

 

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ