Απέναντι στις σημαντικές αλλαγές που βιώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ορισμένοι αναπτύσσουν έντονα, μη-υγιή συναισθήματα και παρουσιάζουν δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά, ενώ άλλοι αντιδρούν με μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, υιοθετώντας πιο ενεργητική στάση. Μακροχρόνιες δυσπροσαρμοστικές αντιδράσεις στις αλλαγές της ζωής έχουν συνδεθεί με σωματικές ασθένειες και ψυχικές παθήσεις. Αυτό το βιωματικό εργαστήριο έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε ρεαλιστικά τις αλλαγές που βιώνετε και να τις αντιμετωπίσετε με θετικότερο τρόπο.

Περιεχόμενα:
Η σημασία να ακούτε τον εσωτερικό σας πυρήνα
• Πώς να αξιοποιήσετε, να αναπτύξετε και να καλλιεργήσετε τις ατομικές σας δυνάμεις και τους παράγοντες ανθεκτικότητας
• Ερωτηματολόγιο ελαστικότητας / θετικής ψυχολογίας
• Θετική ψυχολογία σε έναν κόσμο που συνέχεια αλλάζει
Αντιλήψεις και ερμηνείες: Διαχωρισμός όσων μπορείτε να αλλάξετε από εκείνα που δεν μπορείτε
• Αποδοχή τρόπου ζωής
• Αποδοχή εαυτού
• Αποδοχή άλλων

 

Οι επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι μέσω της ανάλυσης κόστους / οφέλους
• Μαθαίνοντας να είστε αισιόδοξοι
• Εσωτερικό κέντρο ελέγχου

Περισσότερες από μία αντιδράσεις: διαλέξτε τι είναι σωστό για σας
• Διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αντιδράσεις
Στρατηγικές και τεχνικές για ανάπτυξη και διατήρηση θετικής και ρεαλιστικής σκέψης
• Ενσυναίσθηση
• Αυτο-αποτελεσματικότητα
• Διατηρώντας την αισιοδοξία / Θετική αντιμετώπιση