Άλλες φορές ο Κορέκτορας σού βάζει βρισιές στο μήνυμά σου -ρεζιλέυοντάς σε, κι άλλες φορές ενώ θέλεις να βρίσεις αυτός σε διορθώνει σεμνότυφα.

 

Έχοντας πάρει την άδεια του τέλειου ομώνυμου Facebook Group, επιλέγω μερικές ακόμη από τις πρόσφατες αυτόματες διορθώσεις που μ' άρεσαν πιο πολύ...

 

#1 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#2

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#3

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#4

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#5

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#6 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#7 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#8 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#9 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#10 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#11 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#12 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#13 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#14 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#15 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#16 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#17

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#18 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#19

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#20 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#21 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#22

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#23 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#24

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#25 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#26

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#27

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#28 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#29 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#30 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#31 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#32 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#33 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#34 

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι

 

#35

O Κορέκτορας σε βάζει να λες κακές λέξεις με το ζόρι