Έχοντας πάρει την άδεια του τέλειου ομώνυμου Facebook Group, επιλέγω μερικές ακόμη από τις αυτόματες διορθώσεις που μ' άρεσαν πιο πολύ...

 

 

1.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

2.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

3.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

4.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

5.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

6.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

7.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

8.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

9.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

10.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

11.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

12.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

13.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

14.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

15.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

16.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

17.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

18.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

19.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

20.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

21.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

22.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

23.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

24.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

25.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

 

26.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

27.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

28.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

29.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

30.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

31.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

32.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

 

 

33.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

34.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα

  

35.

 

Η επιστροφή του Κορέκτορα