Βαθιά υπαρξιακό το ερώτημα!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

Μη λέμε τα αυτονόητα τώρα!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

Τι ζητάω ο άνθρωπος; 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

Κι ένα ξυλάκι για μένα...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

Ένα ευχαριστώ στον τίμιο καναπέ μου!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

Γιατί, άσχημα είναι; 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

Αυτά δεν είναι νεύρα, είναι στάση ζωής.

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

ΣΑ ΤΑ ΝΑ 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

Η ζωή μου όλη!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 22/5/2020

 

 

ΕΓΩ, την τελευταία εβδομάδα