Αντίθεση

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021

 

Έχουμε;

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021

 

Μάλλον

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021

 

Φυσικός νόμος

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021

 

Όλοι

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021

 

Σούπερ

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021

 

Στον δρόμο με τις λεύκες

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021

 

Χαχα (συγκρατημένο)

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021

 

Πράγματι

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 19/11/2021