Ηeart broken...

Λίγο υπερβολική η μικρή, δεν νομίζετε;