• Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου: Swinging Christmas by Vassilis Varfis. Λατρεμένες swing επιλογές από τον μαιτρ του είδους Βασίλη Βάρφη. Ώρα έναρξης 20:00

 

Be there!