Ο Κώστας Ορδόλης, που γνωρίζουμε τόσο από τη «φωτογραφία δρόμου» , όπως εμφανίστηκε στα δύο Λευκώματα Αθηναίοι και Αττική , όσο και από τη φωτογραφία Θεάτρου, με την έκδοση Μορφές και Σκιές από το Θέατρο, ανιχνεύει νέους τρόπους φωτογραφικής έκφρασης με το βιβλίο του Through The Black Mirror. Στην έκδοση αυτή ο Φωτογράφος παρουσιάζει μια σειρά από φαινομενικά αταίριαστα μεταξύ τους κομμάτια, τα οποία όμως, όταν συνδεθούν, συγκροτούν ένα πάζλ, μία συμπαγή οντότητα, αμυδρά φωτίζοντας κάποιες από τις μύχιες πλευρές του ίδιου του δημιουργού, εκεί όπου ενεδρεύουν σκοτεινά ερωτηματικά και αδιέξοδες ανησυχίες.

 

Το βιβλίο Through The Black Mirror συνιστά ένα σπάνιο εκδοτικό εγχείρημα αφού έχει σχεδιαστεί και τυπωθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον καλλιτέχνη σε 25 μόνον αντίτυπα. Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε είναι Fine-Art και τα μελάνια μπορούν να εγγυηθούν αναλλοίωτη εμφάνιση για πολλές δεκαετίες.

 

Στην παρουσίαση του λευκώματος ταυτόχρονα με τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφιών τη Δευτέρα 14/01/2019, ώρα 20.00, ο Ιλαρίων Κόμης θα μας μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες και την ιστορία του Μαύρου Καθρέφτη.