"Οι πειρασμοί του μεγάλου πολέμου είναι πολλοί. Οι μάχες είναι πραγματικές, και οι στρατηγικές  έξυπνες. Ο εχθρός είναι σκληρός, αδίστακτος και αμείλικτος. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τον κίνδυνο. Πρέπει να επαγρυπνούμε και να είμαστε γενναίοι."

 

Kim B. Clark - Πρόεδρος του Brigham Young University–Idaho

 Eμπνευστής και αφηγητής της καμπάνιας που ακολουθεί