Ναύπλιο από ψηλά
Το Ναύπλιο από ψηλά και το Μπούρτζι στο βάθος. Φωτ.: Harrison Forman/University of Wisconsin-Milwaukee Libraries

 

καΐκι Ναύπλιο
Ψαράδες που εργάζονται στην προκυμαία του Ναυπλίου. Φωτ.: Harrison Forman/University of Wisconsin-Milwaukee Libraries

 

λιμάνι Ναύπλιο ψαράδες
Ψαράδες που εργάζονται στην προκυμαία του Ναυπλίου. Φωτ.: Harrison Forman/University of Wisconsin-Milwaukee Libraries

 

ψαράς Ναύπλιο
Ψαράς στο καΐκι του. Φωτ.: Harrison Forman/University of Wisconsin-Milwaukee Libraries