Στον χώρο δεξιά (Εφορεία Υλικού Πολέμου) θα χτιστεί αργότερα (από το 1957 και μετά) το ξενοδοχείο Χίλτον.

 

Αριστερά η πολυκατοικία του μεσοπολέμου.