Έχουμε και λέμε. Εναντίον της χρησιμοποίησης χημικών από την αστυνομία έχουν ταχθεί ως τώρα, μεταξύ άλλων, οι εξής: ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Ένωση Χημικών Ελλάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία (έστω, ντεμί) και η ίδια η υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το ερώτημα όμως παραμένει, γιατί συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται επί δικαίων και αδίκων;

 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Νάσος Παπαδόπουλος στη συζήτηση μαζί μας φυσικά δεν απαντά στο κεντρικό ερώτημα, όμως επιχειρηματολογεί με επιστημονικά στοιχεία και εξηγεί γιατί ακριβώς πρέπει να σταματήσει η χρήση τους.

 

— Τι είδους χημικά χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία και πως έχουμε καταλήξει στα συγκεκριμένα;

Τα δακρυγόνα που είναι σε χρήση από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας περιέχουν τη χημική ουσία CS, η οποία λογίζεται ως χημικό όπλο. Η Ελληνική Αστυνομία τα χρησιμοποιεί καθώς επηρεάζουν άμεσα τον δέκτη, προκαλώντας ερεθισμό στα μάτια και δυσκολία στην αναπνοή.

 

Η χρήση σε αστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από κλειστά «μικροπεριβάλλοντα» προκαλεί τη συσσώρευση των παραπάνω τοξικών χημικών ουσιών στο ευρύτερο αστικό πολεοδομικό συγκρότημα. Ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες το CS παραμένει, επηρεάζοντας την υγεία των πολιτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

— Τι είδους κίνδυνοι εγκυμονούν από τη χρησιμοποίησή τους σε συγκεντρωμένο πλήθος; Τι είδους καταγεγραμμένα περιστατικά έχουμε;

Η ουσία CS είναι ιδιαίτερα τοξική. Το CS προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμό των ματιών. Μπορεί επίσης, να οδηγήσει σε διάτρηση του στομάχου, αφού εισέρχεται στο πεπτικό σύστημα. Το CS –κυρίως σε μεγάλες συγκεντρώσεις– μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα ή ακόμη και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται περιστατικά θανάτων, σε περιπτώσεις εισπνοής πολύ μεγάλων ποσοτήτων, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Να τονίσουμε ότι οι συγκεντρώσεις που χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, αλλά μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν ριχθούν σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

 

— Πώς επηρεάζουν τη δημόσια υγεία;

Η υγεία του γενικού πληθυσμού δέχεται πολύ μεγάλη επιβάρυνση από την χρήση του CS καθώς οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο σημείο εφαρμογής και χρήσης και στους δεχόμενους τη ρίψη εμπλεκόμενους. Η χρήση σε αστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από κλειστά «μικροπεριβάλλοντα» προκαλεί τη συσσώρευση των παραπάνω τοξικών χημικών ουσιών στο ευρύτερο αστικό πολεοδομικό συγκρότημα. Ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες το CS παραμένει, επηρεάζοντας την υγεία των πολιτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

— Υπάρχει κάποια υπηρεσία υπεύθυνη για τον έλεγχο και τη συντήρησή τους;

Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει υπεύθυνη υπηρεσία, αλλά θέμα συντήρησης δεν υφίσταται, ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται εστιάζει στην ασφαλή αποθήκευσή τους στις προτεινόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και έκθεσης στο φως.

 

— Υπάρχουν κάποια χημικά λιγότερο επικίνδυνα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν;

Υπάρχουν χημικές ενώσεις με μικρότερη επίδραση στην υγεία του πληθυσμού, αλλά επιμένουμε ότι πρέπει να απαγορευθεί η χρήση κάθε «χημικού όπλου» εναντίον των πολιτών, δεν υπάρχουν αβλαβείς ενώσεις οι οποίες να επιφέρουν το αποτέλεσμα που προσδοκά η ΕΛ.ΑΣ. με τη ρίψη τους. Χωρίς να αποτελεί αντικείμενο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, θα τολμούσα να προτείνω την αντικατάσταση των επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία δακρυγόνων με ρίψη νερού.

 

— Τι συνιστάτε εσείς ως ένωση;

Όπως πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε αναφέρει, ουσιαστικά απαιτούμε από την Ελληνική Πολιτεία, της οποίας είμαστε ο αρμόδιος Σύμβουλος, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, να προχωρήσει άμεσα στην απαγόρευση χρήσης και την απόσυρση των δακρυγόνων που περιέχουν επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία ουσίες. Η έκκλησή μας αυτή έχει στόχο να προλάβουμε όποιο τραγικό γεγονός μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών των ουσιών. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκή χώρα, οφείλει να σέβεται και να διασφαλίζει την υγεία των πολιτών.