Μία ακόμη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, αυτήν τη φορά με το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Η συμφωνία αφορά τη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής της ευρύτερης περιοχής.


Στη συμφωνία προβλέπεται τα μέλη του Επιμελητηρίου που χρησιμοποιούν μουσική να ωφεληθούν από τις ειδικές ρυθμίσεις και εκπτώσεις για την καταβολή δικαιωμάτων, ενώ τακτοποιούνται και οφειλές για τα προηγούμενα έτη 2018 και 2019 και αποκτούν νέα άδεια δημόσιας εκτέλεσης για το 2020. Στη συμφωνία προβλέπονται και ρυθμίσεις για όσες επιχειρήσεις επλήγησαν από το lockdown λόγω πανδημίας.


Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα Επιμελητήρια της χώρας για αντίστοιχες συμφωνίες, με στόχο να υπάρξει μία σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς για τη σύννομη χρήση του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου που εκπροσωπεί ο Οργανισμός και την απόδοση των δικαιωμάτων αυτών στους δημιουργούς και δικαιούχους.