Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Έναρξη του πλήρως εξ’ αποστάσεως προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Χρηµατοοικονοµική Τεχνολογία

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Έναρξη του πλήρως εξ’ αποστάσεως προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Χρηµατοοικονοµική Τεχνολογία

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από 22 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου.

 

Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του πλήρως εξ’ αποστάσεως Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Χρηµατοοικονοµική Τεχνολογία για το ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024.

 

Στον 3ο κύκλο του προγράµµατος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2023 οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από 22 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου µέσω της ιστοσελίδας του Προγράµµατος.

 

∆ιευκρινίζεται ότι το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαιτεί την καταβολή διδάκτρων από τους σπουδαστές δύο χιλιάδων και τετρακοσίων είκοσι πέντε (2.425) ευρώ ανά εξάµηνο (σύνολο τελών φοίτησης 4.850€).

 

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ: fintech.econ.duth.gr

Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Scroll to top icon