Στην προσπάθειά τους για επικοινωνία, κατανόηση, αποδοχή, με τον «βιωματικό» τρόπο του devised theater, θα χρησιμοποιήσουν ό,τι βρουν στα Συρτάρια τους: επιστολές, αναμνηστικά, αποσπάσματα ημερολογιακών καταγραφών αλλά και πολιτικά κείμενα, εικόνες και μουσικές...
Στην προσπάθειά τους για επικοινωνία, κατανόηση, αποδοχή, με τον «βιωματικό» τρόπο του devised theater, θα χρησιμοποιήσουν ό,τι βρουν στα Συρτάρια τους: επιστολές, αναμνηστικά, αποσπάσματα ημερολογιακών καταγραφών αλλά και πολιτικά κείμενα, εικόνες και μουσικές...


Η στιγμή ήταν ώριμη: στις 9 Νοεμβρίου 1989 το Τείχος που χώριζε το Βερολίνο σε Δυτικό και Ανατολικό πέφτει και στις 24 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους καταργείται η βίζα και οι άλλες διατυπώσεις που ήταν αναγκαίες στη μετακίνηση από και προς τα δύο γερμανικά κράτη. Ήταν θέμα χρόνου να επανενωθεί η Γερμανία, κάτι που τελικά συνέβη με τη συνθήκη της 31ης Αυγούστου 1990. Τον Δεκέμβριο του 1990 έγιναν οι πρώτες εκλογές της ενιαίας πλέον Γερμανίας.


Η μετάβαση στη νέα συνθήκη δεν ήταν εύκολη, αφού το δυτικό τμήμα ήταν πλούσιο και καθόλα εξελιγμένο, ενώ το ανατολικό φτωχό και σε κατάσταση «κομμουνιστικής» οπισθοδρόμησης. Σ' αυτήν τη νωπή ακόμη περίοδο της γερμανικής Ιστορίας ανατρέχει η γυναικεία ομάδα She She Pop στην παράσταση Schubladen (Συρτάρια). Τρεις ηθοποιοί από την Ανατολική Γερμανία έρχονται αντιμέτωπες με τρεις από τη Δυτική. Στις παράλληλες αφηγήσεις τους θέτουν ερωτήσεις και δίνουν απαντήσεις υποκειμενικές, με χάσματα, ατελείς, στο πλαίσιο ενός διαλόγου που διερευνά το προσωπικό δράμα πίσω, και μέσα, από το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Στην προσπάθειά τους για επικοινωνία, κατανόηση, αποδοχή, με τον «βιωματικό» τρόπο του devised theater, θα χρησιμοποιήσουν ό,τι βρουν στα Συρτάρια τους: επιστολές, αναμνηστικά, αποσπάσματα ημερολογιακών καταγραφών αλλά και πολιτικά κείμενα, εικόνες και μουσικές.

 

Schubladen / Συρτάρια
She She Pop
11 & 12 Ιουλίου
(12.7 στις 17:00 & 21:00)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260
(Στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)
Xώρος Δ