Έχοντας πάρει την άδεια του τέλειου ομώνυμου Facebook Group, επιλέγω μερικές ακόμη από τις πρόσφατες αυτόματες διορθώσεις που μ' άρεσαν πιο πολύ... 

 

 

1)

 

 

2)

 

 

3)

 

 

4) 

 

 

5) 

 

 

6) 

 

 

7) 

 

 

8)

 

 

9) 

 

 

10) 

 

 

11)  

 

 

12) 

 

 

13) 

 

 

14)

 

 

15)  

 

 

16)

 

 

17)  

 

 

18) 

 

 

19) 

 

 

20)  

 

 

21)  

 

 

22)

 

 

23)

 

 

24)

 

 

25)

 

 

26)

 

 

27)

 

 

28)

 

 

29)

 

 

30) 

 

 

31)

 

 

32)

 

 

33)

 

 

34)

 

 

35)

 

 

36)

 

 

37)

 

 

38)

 

 

39)

 

 

40) 

 

 

41)

 

 

42) 

 

 

43)