Μου έγραψε ο Κων, που κατάγεται από εκεί, από την Δυτική Ακαρνανία δηλαδή:

 

"Ο τόπος είναι λίγο ουγκ, αλλά προσπαθώ να παρακολουθώ ειδήσεις όσο μπορώ (συνήθως από newsfeeds σε socialmedia), ελπίζοντας σε κάποια βελτίωση.

Και έτσι σκόνταψα πάνω σε αυτό το μαργαριτάρι:

Ο Μητροπολίτης Αιτωλ/νιας θα κάνει άρση αφορισμού του Πατριάρχη -που είχε εκδοθεί επειδή έκλεβαν οι ντόπιοι χέλια από κάποια Μονή πριν 500 χρόνια,

γιατί όπως ξέρουμε αυτό φταίει που πάνε όλα στραβά στον τόπο."

 

 

 

Nα η ιστορία, όπως την γράφει το Amvrakikos News

 

Στο σχετικό κείμενο που έχει σταλεί στον Επίσκοπο Βονίτσης το 1530 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία και το πρωτότυπο βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους , υπάρχει η προτροπή του Οικουμενικού Πατριάρχη στους κατοίκους της Βόνιτσας να σταματήσουν να κλέβουν τα χέλια από τι διβάρι της Μονής Κορωνησίας (η οποία ανήκε απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και είχε ως μετόχι της τη Μονή Αγίας Παρασκευής της Βόνιτσας) ειδάλλως θα υποστούν τις συνέπειες του Αφορισμού που αναφέρονται στο κείμενο .

 

Ακολουθεί το  ακριβές γράμμα του Πατριάρχου Ιερεμίου του Α:

 

Ανέκδοτον γράμμα του Πατριάρχου Ιερεμίου του  Α΄ περί της μονής της Κορακονησίας  Εν έτη 1530 μήνα Ιούλιον

 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

         Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Βονδίτζης και εντιμότατοι κληρικοί και οι καλλιστεύοντες εν αυτή Χριστιανοί. Χάρις είη υμίν άπασι και ειρήνη από Θεού Παντοκράτορος.Γνωστόν έστω υμίν ,πως ο πρώην Ιωαννίνων κυρ Γεννάδιος μετά των εν τη θεία και σεβασμία μονή της Παναγίας μου της εν τη Κορακονησία διακειμένων μοναχών, ανέφερον εις την ημών μετριότητα,

ότι αυτόθι έχοντες χελοκοφινοβίβαρα έκπαλαι εξ’ ων έχωσι μικράν απόλαυσιν,τινές εκ των αυτόθι τάχα χριστιανοί ,αντί συνδρομής και βοηθείας ως ώφειλον ποιείν εις το Μοναστήριον,δια ψυχικήν αυτών σωτηρίαν, επαπειλώνται και λέγωσι δούναι δι αυτά τέλος αυθεντικόν.

Και αποσπάσαι και εκβαλείν αυτά ,από της Ιεράς αυτών μονής ,δια τούτον γράφομεν και αποφαινόμεθα προς αυτούς, ίνα καν οποίοι εισίν ιερωμένοι ή λαϊκοί απέχωσι από των αυτών βιβαρίων της μονής και μεταβληθώσι από της τοιαύτης πονηράς και κακίστης βουλής και μηδ’ όλως φαίνωνται ενάντιοι του Μοναστηρίου και των εν αυτώ μοναχών , αλλά μάλλον συντρέχωσι και βοηθώσι και υπερασπιώνται αυτό .

Ει δε και έτι φανώσιν ενάντιοι αυτού και φανερώς ή κρυφίως κινηθώσι και θελήσωσι βλάβην προξενήσαι αυτό και δούναι τέλος είς το αποσπάσαι τα βιβάρια εξ αυτού,

έχει αυτούς αφωρισμένους  η μετριότης ημών  και κατηραμένους και ασυγχωρήτους και μετά τον αυτών θάνατον ασυγχωρήτους και αδιαλύτους . Ούτως εν αγίω παρακελευόμεθα πνεύματι . Τούτου ουν ένεκα εγράφη προς υμάς και η παρούσα γραφή της της ημών μετριότητος.

                                                                                 Μηνί Ιουλίω Ινδικτιώνος Γ΄

 

Το ανωτέρω εκδιδόμενον γράμμα του Πατριάρχου Ιερεμίου του Α΄ , σωζόμενον εν πρωτοτύπω έχει γραφεί επί χάρτου διαστάσεων 0,30 χ 0,31 του μέτρου και απόκειται εν τοις Γενικοίς Αρχείοις του Κράτους (αριθμός γενικού ευρετηρίου 253)

 

           ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τ.1937 σ.192

 

 

=======

 

Οπότε σύμφωνα με το Πατριαρχείο, οι κάτοικοι της πόλης έπρεπε να βοηθούν οικονομικά την Μονή, αντί να κλέβουν τα χέλια "της" από τη λιμνοθάλασσά "της". Το ότι μπορεί να ήταν φτωχοί και να πεινούσαν και η Μονή του Πατριαρχείου να ήταν -έτσι κι αλλιώς- πάμπλουτη, δεν επηρέασε τον Πατριάρχη που τελικά μάλλον αφόρισε ολόκληρη την πόλη...

 

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι πάνω που πας να γελάσεις με τον ιλαροτραγικό μικρόκοσμο τους, κάποιοι (αναμφίβολα υποστηρικτές του ντόπιου Χρυσαυγίτη βουλευτή, Μπαρμπαρούση, που πολυυυυ συχνά προμοτάρουν) χρησιμοποίησαν το συμβάν για να τα χώσουν στους Τούρκους και στον Σουλεϊμάν!;

Ότι δηλαδή αυτός παρεκίνησε τον αφορισμό κι ότι πάλι οι (κλεφτοκοτάδες) Έλληνες κι η (πλουσιοτάτη) Εκκλησία είναι οι αθώες περιστέρες!

 

 

 

 

Αν η εν λόγω σαπουνόπερα του αφορισμού (και η τωρινή αναίρεση του αφορισμού) για την κλοπή εκκλησιαστικών χελιών δεν είναι για Twilight Zone τότε δεν ξέρω τι είναι!