Πολύ περιπέτεια!

 

 

---

 

 

[+] Σχετικό με το λιώσιμο των πάγων: 

Η μεγαλύτερη διαφημιστική αποτυχία στην ιστορία των αποτυχιών (και των διαφημίσεων)!