Μου την έστειλε η Ειρήνη:

 

 

["Μόνο μια ερώτηση: είναι πολύ σίγουρος ο εν λόγω μικροπωλητής για το πού έχει θέσει την έδραν του;"]