Ψηφιακά θα ελέγχεται το ωράριο των υπαλλήλων στο Δημόσιο με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού -ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης παντού, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν σχετικά με τις άδειες των εργαζομένων.

 

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι σχετικές εγκύκλιοι ήδη έχουν υπογραφεί από τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο.

 

Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων οι υπηρεσίες καλούνται να προβούν στην καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού-ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Για την επιτυχία του μέτρου καλούνται επίσης να καταγράψουν συνολικά την υφιστάμενη κατάσταση και να αποσταλούν όλα τα στοιχεία σχετικά με την τήρηση του ωραρίου στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

 

Για το θέμα της χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους, το υπουργείο με άλλη εγκύκλιό του επισημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας οι υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή χρονικών καθυστερήσεων στην αποστολή προς τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση γνωματεύσεων και τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους.

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης έγκρισης χορήγησης αναρρωτικών αδειών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού οφείλουν ανά περίοδο έξι μηνών να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου.

 

Με μία τέταρτη εγκύκλιο που αφορά τις άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων επισημαίνεται η ανάγκη για ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα με τα στοιχεία των πειθαρχικών υποθέσεων για το έτος 2019, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων.

 

Στο εξής τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.