Μνημεία θα τοποθετηθούν σε Γυάρο και Μακρόνησο, έπειτα από την έγκριση της πρότασης του ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) έφερε ως θέμα στη σημερινή του συνεδρίαση, την έγκριση της πρότασης του ΚΚΕ για την τοποθέτηση μνημείων του κόμματος στη Γυάρο και τη Μακρονήσο.

 

Το ΚΣΝΜ «κατέληξε σε θετική απόφαση και για τα δύο μνημεία. Στη συνεδρίαση εκφράστηκαν από τα μέλη του θετικές γνώμες για το ύφος και τον χαρακτήρα των μνημείων».

 

Υπενθυμίζεται, ότι το μνημείο για τη Μακρόνησο έχουν φιλοτεχνήσει ο γλύπτης Μάρκος Γεωργιλάκης και για τη Γυάρο ο γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς.

 

Το ΚΚΕ, τέλος, όπως ανακοίνωσε, είναι σε φάση δρομολόγησης των εργασιών για την τοποθέτηση των μνημείων.