Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αποτυπώνουν σε αριθμούς τα πρώτα στοιχεία από το πλήγμα που έχει δεχθεί ο τουρισμός από την πανδημία του κορωνοϊού.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του Μαρτίου, οι αφίξεις των ξένων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 46,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 71%, εξαιτίας της διακοπής των αεροπορικών μεταφορών και της λειτουργίας των ξενοδοχείων.

 

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάρτιο περιορίστηκαν σε μόλις 92 εκατ. ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα το 2019 ήταν 318 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, οι αφίξεις των ξένων ταξιδιωτών και οι εισπράξεις κατέγραψαν μείωση 5,6% και 17,1% αντίστοιχα, εξαιτίας των εξελίξεων του Μαρτίου.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,5% σε τρέχουσες τιμές (5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,5% σε τρέχουσες τιμές και κατά 2% σε σταθερές τιμές. Η μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων οφείλεται στην πτώση των τιμών του πετρελαίου, ενώ σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές καυσίμων σημείωσαν αύξηση κατά 5,1% και 15,4% αντίστοιχα.

 

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και πιο συγκεκριμένα στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της αύξησης (κατά 3,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία συνδέεται με τοποθετήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΚΤ, κατά κύριο λόγο του προγράμματος PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.