Ανάπτυξη ύψους 1,6% του ΑΕΠ αναμένει για την ελληνική οικονομία το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Πρόκειται για αναθεώρηση των εκτιμήσεων της Κομισιόν σχεδόν κατά μισή μονάδα, καθώς οι προηγούμενες προβλέψεις έκαναν λόγο για 2,1%.

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2017 αντανακλά την χαμηλότερη από το αναμενόμενο ιδιωτική κατανάλωση το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η ιδιωτική κατανάλωση και η επενδυτική δραστηριότητα προβλέπεται να ενισχυθούν και να συνεχίσουν την θετική τους απόδοση και το 2018.

 

Πάντως, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2018 παραμένει στο 2,5%, ενώ σταθερή στο ίδιο ποσοστό προβλέπεται να είναι η ανάπτυξη και το 2019.

 

Η Επιτροπή τονίζει ότι οι προβλέψεις της προϋποθέτουν τη γρήγορη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και το «συντεταγμένο κλείσιμο» του προγράμματος του ESM το 2018. Σημειώνεται, επίσης, ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση της διαδικασίας θα ήταν επιβλαβής για την ανάκαμψη».

 

Επιπλέον, η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει ότι η αγορά εργασίας ανακάμπτει γρήγορα και η ανεργία αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι οι μέσοι μισθοί μπορούν να αυξηθούν μόνο σταδιακά.

 

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της, η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει και πάλι να μεγενθύνεται, ενώ αναμένεται ενίσχυση της ανάπτυξης με την επιστροφή των επενδύσεων και την αύξηση της κατανάλωσης. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας παραμένουν στη σωστή τροχιά και θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM.

 

Ειδικότερα, πιο θετικές, σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις, είναι οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για τη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι το 2017 θα μειωθεί στο 21,8% (σε σχέση με 22,8% στις εαρινές προβλέψεις), στο 20,4% το 2018 (σε σχέση με 21,6% στις εαρινές προβλέψεις) και στο 18,7% το 2019. Η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2017, 1,7% το 2018 και 1,8% το 2019.

 

Το 2017 αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,75% του ΑΕΠ. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα επιτύχει το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και το 2019, όπως συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2017, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης. Στην πρόβλεψη αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα δημοσιονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2015 και το 2016 που αντιστοιχούν στο 4,5% του ΑΕΠ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν το Μάιο του 2017 (συνταξιοδοτικό και φορολογικό).

 

Το 2017 αναμένεται δημοσιονομικό έλλειμμα 1,2% του ΑΕΠ και δημοσιονομικό πλεόνασμα στο 0,9% το 2018 , το οποίο προβλέπεται να σταθεροποιείται και το 2019.

 

Το δημοσιονομικό χρέος αναμένεται να μειωθεί από το 179,6% το 2017 στο 177,8% το 2018 και στο 170,1% του ΑΕΠ το 2019.

 

Ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει το 1,2% το 2017, κυρίως ως αποτέλεσμα της τόνωσης των τιμών στην ενέργεια, την αύξηση της έμμεσης φορολογίας και τη μετριοπαθή ανάκαμψη των μέσων μισθών. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί το 2018.

 

Τέλος, οι εκτιμήσεις για την αύξηση των επενδύσεων μετριάστηκαν ελαφρώς για το 2017 καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,1% (σε σχέση με 6,3% στις εαρινές προβλέψεις). Το 2018, ωστόσο, η πρόβλεψη είναι για 11,5% (σε σχέση με 10,8% στις εαρινές προβλέψεις) και 12,1% το 2019. 

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ