Χαχαχαχ

 

 

 

Διαφωνώ

 

 

 

Υπάρχουν, υπάρχουν

 

 

 

Κούραση...

 

 

 

Ωραίο

 

 

 

Κακώς

 

 

 

Απόλυτη ταύτιση

 

 

 

Γρήγορα το εγχειρίδιο

 

 

 

Πολλά ρωτάς

 

 

 

Run Lola, Run