Μια κάποια ταύτιση!

 

 

 

 

Άκου εκεί κάτι πράγματα.  

 

 

 

 

Εεε ναι, παιδάκια μου!

 

 

 

 

Μα πολύ, σας λέω. 

 

 

 

 

Μην κρίνεις για να μην κριθείς δεν λένε; 

 

 

 

 

Όντως, δεν γίνεται βρε κορίτσια μου.  

 

 

 

 

Για την προστασία των δεδομένων μου, μη νομίζετε...

 

 

 

 

ΝΑΙΙΙ!!! 

 

 

 

 

Έλα, ενοχλείς...