Χα χα όλων μας !

 

 

 

 

Σε όλους μας καλέ, τι ερωτήσεις είναι αυτές.. 

 

 

 

 

Μη μπερδευόμαστε παρακαλώ! 

 

 

 

 

Για πες ρε .. 

 

 

 

 

Αχ αυτό και αν θα ήταν εξυπηρέτηση! 

 

 

 

 

ΈΤΣΙ! 

 

 

 

 

...και δύο μη σας πω. 

 

 

 

 

Βρείτε μου καλέ έναν! 

 

 

 

 

... και γιατί όχι ;  

 

 

 

 

Ταλάντευση ανάμεσα σε όνειρο και πραγματικότητα...