Σε νιώθω!

 

 

 

 

Μου φαίνεται ότι πολλαπλασιάζεται αυτή η μάστιγα.

 

 

 

 

Καμιά φορά...

 

 

 

 

Δεν γίνεται δουλειά με την εισπνοή και την εκπνοή.

 

 

 

  

Αυτό είναι όντως πλεονέκτημα.

 

 

 

 

Κυρίως το τελευταίο!

 

 

 

 

Καβάφης ή Ελύτης;

 

 

 

 

Έτσι μπράβο.

 

 

 

 

Εεε; Γίνεται; 

 

 

 

 

ΣΑ-ΤΑ-ΝΙ-ΚΟ-ΤΑ-ΤΟ