Λίγο είναι αυτό; 

 

 

 

 

Γαμήλιο μουντ...

 

 

 

 

Κι εγώ το ίδιο με τα 18!

 

 

 

 

Συγγνώμη, δεν ήξερα.

 

 

 

 

Εγώ δύο δεκαετίες θα έλεγα!

 

 

 

 

Ποια ΕΥΔΑΠ έχει γίνει catwalk;

 

 

 

 

Στα ίδια μαίρη θα ξαναβρεθούμε...

 

 

 

 

Μην τους κάνετε παρέα αυτούς!

 

 

 

 

Κλασσικό στάδιο μετα-αγιασμού

 

 

 

 

Τρομερό;