1.

«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

2.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

3.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

4.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

5.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

6.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

7.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

8.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

9.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

10.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

11.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

12.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

13.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

14.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

15.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

16.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

17.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

18.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

19.
«Δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί σου»

20.

 

[via]