Οι Echo Basement με το τελευταίο album τους "No Form Of Human Government" στις αποσκευές τους, επισκέπτονται για πρώτη φορά το Death Disco.