Δύο νέα punk-rock συγκροτήματα μοιράζονται την σκηνή του 6 d.o.g.s.