(Και αυτό αποδεικνύεται με τις απίθανες χημικές αντιδράσεις που παρουσιάζονται παρακάτω!)

 

Περιμένετε να φορτώσουν τα gif :)

 

 

 

Λιώσιμο μετάλλου με μαγνήτες

 

 

Πορτοκαλί led σε υγρό άζωτο

 

 

Καίγοντας θειοκυανικό υδράργυρο

 

 

Υγρό άζωτο αναμιγνύεται με 1500 μπάλες Ping Pong

 

 

Καύση μαγνησίου σε ξηρό παγο

 

 

 

Αντίδραση χαλκού και νιτρικού οξέος

 

 

[via]